12
GRU
2021

Wykład o Różewiczu dla bielskich licealistów

W poniedziałek 6 grudnia, na zaproszenie dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej mgr Anny Niemiec-Warzechy, prof. ATH dr hab. Marek Bernacki wygłosił prelekcję pt. “Tadeusz Różewicz – poeta w świecie bez Boga”, której wysłuchali nauczyciele i uczniowie kilku bielskich liceów.

Wykład, zorganizowany z okazji kończącego się Roku Tadeusza Różewicza, miał charakter zdalny, został zarejestrowany i będzie udostępniony szerszemu gronu odbiorców na kanale YouTube Biblioteki Pedagogicznej. W ponad godzinnym wykładzie prelegent przedstawił autora “Niepokoju” jako jednego z najwybitniejszych – obok Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta i Wisławy Szymborskiej – XX-wiecznych polskich poetów. Przypomniał, że najważniejszym jego celem było ustanowienie nowej dykcji poetyckiej w świecie po śmierci Boga, człowieka i poety…

 


dr hab. Marek Bernacki, prof. ATH analizuje wiersz Tadeusza Różewicza “Ocalony” z tomu “Niepokój” (1947)

 


mgr Anna Niemiec-Warzecha wprowadza w tematykę wykładu