12
GRU
2021

Stowarzyszenie Filozoficznoliterackie “Hermeneutica”

W sobotę 4 grudnia w krakowskiej siedzibie Instytutu Literatury przy ul. Smoleńsk 20 odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Filozoficznoliterackiego “Hermeneutica”. Pierwszym przewodniczącym SFH został jednogłośnie wybrany prof. UAM dr hab. Michał Januszkiewicz, wychowanek prof. Andrzeja Wiercińskiego (prezesa International Institute for Hermeneutics), autor wielu książek o tematyce literaturoznawczej i filozoficznej.

Wśród członków założycieli SFH reprezentujących wiodące krajowe ośrodki uniwersyteckie i akademickie, znalazł się także prof. ATH dr hab. Marek Bernacki, autor dwóch monografii naukowych o tematyce hermeneutycznej: Hermeneutyka fenomenu istnienia, Wydawnictwo Naukowe ATH, Bielsko-Biała 2010 i Tropienie Miłosza. Hermeneutyczna “bio-grafia” Poety, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków 2019.

tropienie Miłosza

Zgodnie z przyjętym statutem, do głównych zadań nowo powstałego Stowarzyszenia należy wspieranie środowiska twórców i badaczy literatury polskiej, a w sposób szczególny badaczy reprezentujących hermeneutykę filozoficznoliteracką, filozofię literatury, badania komparatystyczne i interdyscyplinarne, teorię literatury, historię literatury oraz krytykę literacką.