09
LIS
2022

Spotkanie koła „Little psycho-logists”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie organizacyjne Interdyscyplinarnego Koła Naukowego „Little Psycho-logist”, działającego na Wydziale Humanistyczno-Społecznym.

Zapraszamy wszystkich studentów, szczególnie jeśli:

  • interesują się psychologią i problematyką nowych mediów;
  • ciekawi ich problematyka social mediów i komunikacji cyfrowej;
  • chcą poszerzyć swoją wiedzę i podzielić się pomysłami i doświadczeniem;
  • myślą o dodatkowych szkoleniach z zakresu psychologii, komunikacji i nowych mediów;
  • chcą wziąć udział w projekcie badawczym poświęconym cyberpsychologii.

Spotkanie odbędzie się 10 listopada o godz. 16.30 w sali B 120.

Interdyscyplinarne Koło Naukowe „Little psycho-logists”  skupia studentów Wydziału Humanistyczno-Społecznego, którzy chcą poszerzać swoje zainteresowania w obszarach psychologii, literaturoznawstwa oraz nauki o komunikacji społecznej i mediach. Podczas cyklicznych spotkań członkowie Koła poddają dyskusji wybrane teksty kultury, dzielą się wiedzą o wybranych zagadnieniach i realizują własne projekty badawcze.

Koło jest  organizatorem otwartych webinariów  #PomagajMądrze  prowadzonych przez zaproszonych gości – specjalistów. Pierwszy webinar pt. Pomaganie osobom w kryzysie odbył się 23 marca 2022 r.

Kontakt do Zarządu Koła e-mail:  psychologists@ath.edu.pl