30
LIS
2021

Nowe teksty o tematyce regionalnej

Zachęcamy do zapoznania się z tekstami o tematyce regionalnej, których autorami są bielscy literaturoznawcy z Katedry Polonistyki ATH: prof. Anna Węgrzyniak, prof. Aleksandra E. Banot, prof. Marek Bernacki i dr Robert Pysz, a także osoby od lat z nami współpracujące – Krzysztof Płatek, znany bielski polonista, oraz Janusz Legoń, wieloletni kierownik literacki Teatru Polskiego w Bielsku-Białej.

Cztery udostępnione na naszej stronie teksty były już wcześniej publikowane jako rozdziały w pracach zbiorowych bądź artykuły w czasopismach naukowych. Dwa teksty (Krzysztofa Płatka i Janusza Legonia) są prezentowane po raz pierwszy!

Prof. Aleksandra E. Banot omawia monografię naukową dra Michała Przywary Literatura Śląska Cieszyńskiego po 1989 roku, Ostrava 2015. Autor jest Polakiem zamieszkałym z dziada pradziada na Zaolziu, działającym prężnie w organizacjach polonijnych na Śląsku Cieszyńskim, pracownikiem naukowym na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego.

Teksty prof. Marka Bernackiego i mgra Krzysztofa Płatka stanowią ciekawy dwugłos poświęcony niezwykłej książce Jacka Baczaka Zapiski z nocnych dyżurów, uhonorowanej w 1996 roku prestiżową Nagrodą Kościelskich. Książka ta doczekała się w roku 2021 nowego wydania (Wydawnictwo Wolno) ze wstępem znanego antropologa kultury Dariusza Czai.

Janusz Legoń w polemicznym tekście przypomina o roli, jaką odegrał w latach 2005-2010 Teatr Polski w Bielsku-Białej w czasach, kiedy dyrektorem tej placówki był Robert Talarczyk. To właśnie wtedy ujawnił się wielki talent dramaturgiczny Artura Pałygi, autora głośnej sztuki Testament Teodora Sixta, rozpoczęła się też wówczas moda na przywracanie pamięci i odsłanianie białych plam w skomplikowanej historii Bielska i Białej.

Dr Robert Pysz w ciekawy sposób pisze o starobielskim przeglądzie kabaretowym „Fermenty”, urastającym do rangi ważnej ogólnopolskiej imprezy kulturalno-rozrywkowej, natomiast prof. Anna Węgrzyniak przypomina poetycką sylwetkę Emila Zegadłowicza, poczytnego pisarza okresu dwudziestolecia międzywojennego, który urodził się w 1888 r. w Białej Krakowskiej, a w latach 30. XX wieku często odwiedzał rodzinne miasto, wygłaszając w nim referaty o tematyce literackiej.

Zapraszamy do lektury!

  1. Aleksandra E. Banot, Przypowieść o cieszyńskości/Těšínsku„Proudy” 2017, nr 2.
  2. Marek Bernacki, W Obliczu Tajemnicy. O „Zapiskach z nocnych dyżurów” Jacka Baczaka, „Media i Społeczeństwo” nr 14/2021.
  3. Janusz Legoń, Dekonstrukcja bielskiego mitu – tekst wygłoszony w Sali Sesyjnej bielskiego Ratusza podczas drugiej edycji interdyscyplinarnej konferencji naukowej „Bielsko-Biała. Historia – Kultura – Sztuka” zorganizowanej w dniach 13-14.10.2021 przez Wydział Humanistyczno-Społeczny ATH i Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne.
  4. Krzysztof Płatek, Jacek Baczak. Pamiętnik epistemologiczny [tekst nigdzie dotąd niepublikowany]
  5. Robert Pysz, Ferment w Bielsku-Białej – festiwal kabaretowy, jakich (nie) wiele, w: Jaki jest kabaret?, pod red. Doroty Fox i Jacka Mikołajczyka, Katowice 2012.
  6. Anna Węgrzyniak, Wiersze miłosne Emila Zegadłowicza, w: Emil Zegadłowicz daleki i bliski, pod red. H. Czubały, K. Kłosińskiego, K. Latawiec i W. Próchnickiego, Katowice 2015.