17
WRZ
2021

Literatura w mediach, media w literaturze

Ukazał się drukiem najnowszy, 13. numer czasopisma naukowego „Media i Społeczeństwo” afiliowanego na Wydziale Humanistyczno-Społecznym i Wydziale Zarządzania i Transportu. W numerze wyodrębniono dwa bloki tematyczne: Literatura w mediach, media w literaturze oraz Człowiek – wspólnota – media.

We wstępie do bloku literaturoznawczego redaktorzy prowadzący dr Anna Foltyniak-Pękala i dr Robert Pysz napisali:

„Sama literatura, czy raczej  literackość, staje się częścią szerszego kulturowego doświadczenia i jednym z elementów powstających na różnych polach i w efekcie różnorodnych praktyk. Jak zauważa Ryszard Nycz: „praktyki  wizualne, dźwiękowe, działaniowe, performatywne  nabierają statusu tekstów kultury” i to właśnie te ostatnie stają się „istotnymi obiektami i praktykami znaczącymi”  obiektem badań humanistycznych.

Czasopismo dostępne jest w czytelni Biblioteki ATH. Zamieszczone w nim artykuły można także przeczytać w wersji elektronicznej na stronie:

http://www.mediaispoleczenstwo.ath.bielsko.pl/art/13/media_i_spoleczenstwo_nr_13.pdf

[mb]