23
WRZ
2021

Filologia polska w ATH beneficjentem najnowszej edycji Programu Edukacja

Aprobatę komisji weryfikacyjnej uzyskał projekt nowej specjalności polonistycznej – „Dziennikarstwo obywatelskie”. Zakłada on stworzenie nowej oferty edukacyjnej na studiach licencjackich i magisterskich, jego wdrożenie i promocję, a także stworzenie portalu informacyjnego.

Zaproponowany moduł specjalnościowy zawiera przedmioty kształcące przyszłych profesjonalistów w zakresie dziennikarstwa zorientowanego na zagadnienia związane z funkcjonowaniem regionu, w szczególności zaś: inkluzją społeczną, ekologią, edukacją, migracją, tożsamością, świadomością obywatelską, komunikacją społeczną i mediami.

Program Edukacja (MF EOG 2014-2021), dla którego rolę Operatora pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), powstał na mocy międzyrządowej umowy dotyczącej wdrażania Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zawartej pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtensteinu i Królestwem Norwegii a Rzeczpospolitą Polską. Celem programu jest „tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej”.

W realizację projektu w ATH zaangażowali się jako eksperci pracownicy Uniwersytetu w Tromsø – Arktyczny Uniwersytet Norwegii, których zainteresowania i dorobek naukowy odpowiadają profilowi tworzonych programów i gwarantują profesjonalizm we wdrażaniu innowacyjnych metod kształcenia.

Inicjatorzy wniosku mają nadzieję, że planowana specjalność uatrakcyjni ofertę edukacyjną na kierunku filologia polska i przyciągnie zdolnych i ciekawych świata młodych ludzi.

Realizacja projektu potrwa dwa lata, przyznane środki opiewają na prawie 130 tys. euro.

[mk]