09
WRZ
2022

Dziennikarstwo obywatelskie dla rozwoju regionalnego

Trwają prace interdyscyplinarnego zespołu pracowników z Katedry Polonistyki i Instytutu Neofilologii WHS oraz pracowników z innych katedr i wydziałów nad realizacją projektu „Dziennikarstwo obywatelskie dla rozwoju regionalnego. Opracowanie interdyscyplinarnej oferty edukacyjnej i wdrożenie innowacyjnych metod kształcenia”. 

logo v.0

Obecnie prace skupiają się nad głównym celem projektu – opracowaniu nowego modułu specjalizacyjnego „Dziennikarstwo obywatelskie”, którego wdrożenie planowane jest na studiach licencjackich i magisterskich z filologii polskiej.

W ramach projektu opracowano już wyniki raportu z badań ankietowych i rozmów z grupą fokusową. W kolejnych miesiącach opracowane zostaną również: portal edukacyjny z otwartymi zasobami edukacyjnymi, dostarczający narzędzi do edukacji w trybie online lub hybrydowym, interdyscyplinarny podręcznik do dziennikarstwa obywatelskiego, a także cykl 15 wykładów video, dostępnych na portalu edukacyjnym.

Projekt jest realizowany przez zespół pracowników Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz partnerskiego Uniwersytetu w Tromsø (Arktyczny Uniwersytet Norwegii). Operatorem przedsięwzięcia jest Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

.

Projekt „Dziennikarstwo obywatelskie dla rozwoju regionalnego – opracowanie interdyscyplinarnej oferty edukacyjnej i wdrożenie innowacyjnych metod kształcenia” o numerze EOG/21/K4/W/0089 (Komponent IV – Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego) korzysta z dofinansowania o wartości 129 177 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest zaprojektowanie i wdrożenie modułu „Dziennikarstwo obywatelskie” na studiach licencjackich i magisterskich filologii polskiej.

EOG logo_300