KONSULTACJE DLA STUDENTÓW
w sesji zimowej 2021/2022
(jeżeli nie podano inaczej, konsultacje odbywają się w pok. B111/B112)

KIEROWNIK KATEDRY

dr hab. Michał Kopczyk, prof. ATH – środa 12.00-13.30

PRACOWNICY

prof. dr hab. Anna Węgrzyniak – czwartek 12.30-14.00

prof. dr hab. Tomasz Stępień – zgodnie z umówionymi mailowo lub telef. terminami

dr hab. Aleksandra Banot, prof. ATH – urlop naukowy

dr hab. Marek Bernacki, prof. ATH – urlop naukowy

dr hab. Tomasz Bielak,  prof. ATH – poniedziałek 11.00-12.30

dr hab. Barbara Tomalak,  prof. ATH – środa 11.00-12.30

dr hab. Jolanta Szarlej, prof. ATH – zdalnie czwartek 19.15-20.45

dr Anna Foltyniak-Pękala – poniedziałek 12.00-13.30

dr Ewelina Gajewska – poniedziałek 8.00-9.30

dr Angelika Matuszek – czwartek 11.15-12.00

dr Robert Pysz – dyżur wg grafiku w Dziekanacie

dr Lidia Romaniszyn-Ziomek –  wtorek 12.30-13.15 i 14.45-15.30

dr Mateusz Żyła – czwartek 8.00-9.00