22
LIS
2022

Drzewo Anki…

W czwartek 17 listopada odbył się wieczór pamięci poświęcony zmarłej kilka miesięcy temu prof. Annie Węgrzyniak. Z tej okazji na Skwerze Poetów posadzone zostało Drzewo Anki…

Literaturoznawczyni, wieloletnia kierownik Katedry Polonistyki ATH, współzałożycielka Wydziału Humanistyczno-Społecznego w naszej uczelni. Z ATH związana była niemal od pierwszego dnia jej istnienia. Budowała bielsko-bialską polonistykę, która w czasie jej kierownictwa stała się liczącym się ośrodkiem na krajowej mapie akademickiej. Dorobek naukowy Pani Profesor stawia Ją w gronie najwybitniejszych i najbardziej cenionych humanistów naszego czasu. Jej prace – zwłaszcza te dotyczące twórczości autorów Skamandra, współczesnej poezji (w tym poezji Wisławy Szymborskiej) – są dziś częścią ścisłego kanonu polskiego literaturoznawstwa. Z jej pomysłu powstało „Świat i Słowo” – pismo naukowe, którego zasięg znacznie przekracza granice naszego regionu i kraju.

W jesienny czwartkowy wieczór w Galerii Akademickiej ATH Annę Węgrzyniak wspominali współpracownicy, studenci, przyjaciele. Jej imię otrzymała aula L323 w największym budynku na naszym kampusie. Na Skwerze Poetów, tuż obok ławeczki Kazimiery Alberti, zasadzony został pamiątkowy wiąz – Drzewo Anki…

 

Mrok na schodach. Pustka w domu

Nie pomoże nikt nikomu.

Ślady twoje śnieg zaprószył,

Żal się w śniegu zawieruszył.

Trzeba teraz w śnieg uwierzyć

I tym śniegiem się ośnieżyć –

I ocienić się tym cieniem

I pomilczeć tym milczeniem.

[Bolesław Leśmian]

.