03
LIS
2022

Centrum Języka Polskiego ATH rozpoczyna egzaminy

Już w najbliższy weekend (5-6 listopada) po raz pierwszy w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej odbędą się państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego na poziomie B1, organizowane przez Centrum Języka Polskiego ATH. Będzie w nich uczestniczyć 53 cudzoziemców, w większości z Ukrainy i Białorusi.

Certyfikat znajomości języka polskiego jako obcego potrzebny jest osobom, które chcą udokumentować znajomość języka polskiego na określonym poziomie. Egzamin zdany co najmniej na poziomie B1 umożliwia podjęcie studiów w języku polskim, uzyskanie obywatelstwa polskiego lub uzyskanie statusu długoterminowego rezydenta UE.