7-8 XI 2018 r. – Konferencja naukowa „1918-2018 = Wolność i Trauma”

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń na konferencję organizowaną przez Katedrę Polonistyki ATH w Bielsku-Białej. Czekamy na Państwa zgłoszenia do 25 września – konferencja ma otwartą formułę, nie narzucamy tematyki szczegółowej – traktujemy kwestie niepodległościowe jako punkt wyjścia do debaty na temat polskości, Polek i Polaków – różnych punktów widzenia, zainteresowania różnymi momentami i obszarami w trudnej historii naszego kraju, jesteśmy zainteresowani, jak zagadnienia te realizowane są w kulturze: literaturze, języku, mediach, polityce… Liczymy na możliwość wymiany doświadczeń z prelegentami oraz gośćmi z różnych ośrodków badawczych.

Więcej…