23 października 2017 r. Konferencja WSPÓLNOTA – TRADYCJA – PRZEMOC

Katedra Literatury i Kultury Polskiej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Komisja Historycznoliteracka Oddziału PAN w Katowicach

zapraszają do udziału w konferencji naukowej

WSPÓLNOTATRADYCJAPRZEMOC

KULTURA I LITERATURA POLSKA W KONTEKSTACH POSTZALEŻNOŚCIOWYCH

Bielsko-Biała, 23 października 2017 r.

Wybór tematyki konferencji podyktowało przeświadczenie, że pogłębianie refleksji nad szeroko rozumianą problematyką zależnościową jest jednym z najważniejszych zadań, przed jakimi stoi dzisiejsza humanistyka. Żyjemy w świecie, w którym analizy domagają się wciąż zarówno „klasyczne” formy kolonizacji (np. kolonializm imperiów europejskich XVI–XX wieku), jak też ich współczesne formy, często nieuświadomione (ucisk o podłożu kulturowym, ekonomicznym, płciowym itp.), a powodujące, że w wielu miejscach podporządkowany i n n y wciąż nie może przemówić. Rośnie grono zwolenników przeniesienia na grunt środkowoeuropejski narzędzi wypracowanych przez krytykę postkolonialną. Podzielają oni pogląd, iż również ten obszar był w przeszłości terenem kolonizacji, a jej konsekwencje wywierają wpływ na dzień dzisiejszy zamieszkujących go wspólnot, kształtując zbiorową mentalność, kulturę i życie społeczne.

Chcielibyśmy zastanowić się nad tym, kim jesteśmy dziś – jako wspólnota narodowa. Szczególnie ważne wydaje nam się zwrócenie uwagi na zależności łączące pojęcia: wspólnota – tradycja – przemoc i wynikające z nich pytania. Choćby takie: Jak definiujemy się jako wspólnota? Czy ta definicja zmieniła się w ostatnich dekadach? Jak – jako jednostki – zmagamy się z kosztami, które pociąga za sobą przynależność do wspólnoty? Jak radzimy sobie z naszą historią – czy gotowi jesteśmy na szczerą konfrontację z nią oraz „odpolitycznienie” jej? Jak historia kształtuje nasz dzień dzisiejszy? Co mówi o nas współczesna narodowa mitologia, czym różni się od tej „najsilniejszej” – romantycznej, jak bywa funkcjonalizowana w debacie światopoglądowej? Dlaczego ta debata jest tak „przemocowa”? Jaki jest nasz autostereotyp, jak postrzegamy siebie na tle obcych?

W imieniu organizatorów:
dr hab. prof. UŚ Anna Szawerna-Dyrszka
dr hab. prof. ATH Michał Kopczyk