02
LIP
2015

…mając chęci i motywację, wszystko można dobrze zorganizować!

Z lic. Pauliną Żmijowską, absolwentką kierunku stosunki międzynarodowe i studentką na studiach magisterskich na kierunku filologia polska w ATH, rozmawia prof. Marek Bernacki.

MB
Jak pogodziła Pani studia magisterskie na filologii polskiej z obroną pracy licencjackiej na kierunku stosunki międzynarodowe na Wydziale Zarządzania i Transportu?


Wychodzę z prostego założenia: mając chęci i motywację, wszystko można dobrze zorganizować. Przez trzy lata studiowałam „podwójnie stacjonarnie”, co nie było wcale łatwym zadaniem, ale z perspektywy czasu wiem, że dobrze zrobiłam. To była jedna z lepszych, dotychczasowych decyzji, jaką podjęłam, aby móc poszerzać swoje naukowe horyzonty. Oba kierunki oparte są na komunikacji: specjalność medialna z podstawami dziennikarstwa na filologii polskiej to przede wszystkim płaszczyzna związana z reklamą i social media, natomiast komunikacja na stosunkach międzynarodowych oparta jest m.in. na znajomości relacji i procesów zachodzącymi między różnorodnymi strukturami państw. Nie wykluczam również podjęcia studiów magisterskich na kierunku international management. Wiedza o mediach razem z wiedzą związaną ze statusem i funkcjonowaniem areny międzynarodowej to przydatne połączenie w dzisiejszych czasach. Bielska ATH wspiera studentów, którzy chcą się kształcić nie tylko na jednym, ale także na wielu kierunkach, także tych prowadzonych na różnych Wydziałach. Najważniejsze w tym wszystkim pozostaje pozytywne nastawienie pracowników dydaktycznych, którzy chętnie służą pomocą.

MB
Jak ocenia Pani studia na Wydziale Humanistyczno-Społecznym ATH?


Kształcenie się na WHS jest bardzo mobilizujące. Najważniejsze jest to, aby odnaleźć w sobie pewną pasję, zamiłowanie do czegoś, co chce się dalej robić – wtedy studia przyjmują rolę drogowskazu. Co ciekawe, studia polonistyczne stworzyły pierwszy etap, który pozwalał mi „doświadczać”. Najpierw byłam wolnym słuchaczem na konferencjach naukowych, dziś sama referuję, piszę artykuły (naukowe, publicystyczne, analityczne) i dzielę się swoimi spostrzeżeniami oraz badaniami, które prowadzę nie tylko w bielskim środowisku, ale również poza nim.

MB
Czy jest Pani zadowolona ze specjalności medialnej prowadzonej w ATH na kierunku filologia polska?


Zdecydowanie tak, ponieważ w pełni odnalazłam się, stawiając na media. W kręgu moich zainteresowań znajdują się nie tylko reklama i social media, ale również branding, content marketing, marketing, e-pr. Warto wspomnieć, że WHS uruchomił niedawno nową specjalność projektowanie komunikacji, tj. communication design, która wychodzi naprzeciw współczesnym wyzwaniom społecznym, kulturowym i komunikacyjnym. Zajęcia prowadzone są w duchu aktualnych trendów informacyjnych, o czym pisałam w bielskim DZ (zobacz tutaj).

MB
Jest Pani także osobą, która nie tylko się kształci, ale również codziennie pracuje. Czy można to pogodzić?


Tak. W życiu przechodzimy różne etapy, które uświadamiają nas, czego chcemy, i uczą, jak do tego dążyć. Studia dają pewną bazę i podstawę, a codzienność pracy i zadań – praktykę.

MB
Czy w przyszłości chciałaby Pani podjąć studia doktoranckie?


Oczywiście, mam nadzieję, że wszystko będzie temu sprzyjało, ale – jak powiedziałam wcześniej – najważniejsze są chęci oraz motywacja do dalszych działań.

MB
Dziękuję za rozmowę.