Konkurs im. K. Alberti

Szanowni Państwo, Nauczyciele języka polskiego w szkołach ponadpodstawowych!

Zapraszam do wzięcia udziału w I Konkursie Literackim im. Kazimiery Alberti. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych (licea ogólnokształcące, technika, zespoły szkół licealnych). Organizatorami konkursu są pracownicy Katedry Polonistyki Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych tekstów uczniowskich w dwóch kategoriach tematycznych:

Kategoria pierwsza: Utwory poetyckie o tematyce uniwersalnej.

Kategoria druga:  Utwory prozatorskie (opowiadania, nowele, gawędy) i publicystyczne (artykuły, felietony, reportaże, wywiady, eseje) o tematyce związanej z naszym miastem Bielskiem-Białą i regionem Podbeskidzia.

Patronką Konkursu jest Kazimiera Alberti (1898-1962) – poetka, powieściopisarka, tłumaczka i animatorka życia kulturalnego w Bielsku i Białej Krakowskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego (zob. Renata Morawska, Kazimiera Alberti, „Kalendarz Beskidzki. Historie z tej ziemi” 2019, s. 173-175). W czerwcu 2018 roku Kazimiera Alberti zasiadła na ławeczce Skweru Poetów w kampusie Akademii Techniczno-Humanistycznej przy ul. Willowej 2, a odsłonięcie jej pomnika wykonanego z materiałów polimerowych i grafenowych w technologii 3D nastąpiło w obecności władz rektorskich ATH oraz sponsora wydarzenia, sportowca i biznesmena, Rafała Sonika.

kazimiera_alberti

Prosimy Państwa Polonistów, aby zachęcili młodzież do zapoznania się z warunkami Konkursu i przyczynili się do powstania ciekawych tekstów. Autorów nagrodzonych prac oraz prowadzących ich nauczycieli-polonistów zaprosimy na inaugurację XX Beskidzkiego Festiwalu Nauki i Sztuki, który odbędzie się w auli budynku „L”, w kampusie ATH, ul. Willowa 2, w dniu 30 maja 2019 r. w godzinach przedpołudniowych.

Regulamin konkursu

Z wyrazami szacunku –
prof. ATH dr hab. Marek Bernacki
Dziekan Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH