23
PAź
2020

Dwugłos o poezji Karola Wojtyły – Jana Pawła II

W dniu 16 października (dokładnie w 42. rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w Rzymie) w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej odbyła się minisesja literacka poświęcona twórczości Karola Wojtyły – Jana Pawła II. W spotkaniu, zorganizowanym z zachowaniem rygoru sanitarnego, udział wzięli – prof. dr hab. Zofia Zarębianka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. ATH dr hab. Marek Bernacki z Katedry Polonistyki ATH oraz Ryszard Grajek, prezes Stowarzyszenia Autorów Polskich oddziału bielsko-bialskiego, główny organizator Międzynarodowego Festiwalu Poezji Słowiańskiej, w ramach którego zorganizowano piątkowe spotkanie. Jako pierwsza zabrała głos prof. Zofia Zarębianka (jej prelekcja miała formę telekonferencji emitowanej on-line). Przedmiotem wystąpienia krakowskiej literaturoznawczyni, autorki książki Spotkanie w Słowie. O twórczości literackiej Karola Wojtyły (2018), była refleksja dotycząca przenikania się w życiu Karola Wojtyły dwóch pierwiastków – artystyczno-literackiego i religijnego.

IMG_20201016_133035

Prof. ATH dr hab. Marek Bernacki w swoim wystąpieniu przypomniał  cykl Sonetów-Zarysów (fragmentu Renesansowego Psałterza), zwracając uwagę na maksymalistyczny ton tego młodzieńczego cyklu napisanego wiosną i latem 1939 r., który zapowiadał duszpasterski program przyszłego papieża. W dyskusji, jaka się wywiązała po wystąpieniach obojga prelegentów, jednym z ważniejszych wątków była kwestia wpływu twórczości Emila Zegadłowicza na wczesną i późniejszą twórczość poetycką autora Renesansowego Psałterza. Relacje ze spotkania ukazały się w bielskich mediach, w tym TV Regionalnej.

IMG_20201016_144234

(mb)